Aktualności

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 02/RPOWP/2018

 

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na wykonanie instalacji elektrycznej w ramach realizacji Zadania 1 Zakup linii do produkcji makaronu wysokobiałkowego walcowanego – cz. I., w związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA nr RPPK.01.04.01-18-0497/16-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

 

Zapytanie ofertowe:

undefinedZapytanie ofertowe Makarony Polskie SA (PDF)

 

Załączniki do Zapytania ofertowego:

undefined Zał. nr 1 - Formularz oferty (WORD)

undefinedZał. nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków (WORD)

undefinedZał. nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań (WORD)

undefinedZał. nr 4 - Wykaz doświadczenia (WORD)

undefinedZał. nr 5 - Projekt wykonawczy - przyłącze kablowe - zasilanie nowego budynku produkcyjnego (PDF)

undefinedZał. nr 6 - Przedmiot robót (PDF)

 

Rysunki do Projektu wykonawczego:

undefinedE-01_Schemat zasadniczy zasilania (PDF)

undefinedE-02_Plan linii kablowych w terenie (PDF)

undefinedE-03_Plan linii kablowych w budynku (PDF)

undefinedE-04_Konstrukcja rozdzielnicy RT-1 - elewacja (PDF)

undefinedE-05_Konstrukcja rozdzielnicy RT-1 - wnętrze (PDF)

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl