Aktualności

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 04/RPOWP/2018

 

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na dostawę i montaż stalowego podestu pod linię do produkcji gniazd i tagliatelle z balustradami i schodami w ramach realizacji Zadania 1 Zakup linii do produkcji makaronu wysokobiałkowego walcowanego pod linię do produkcji gniazd i tagliatelle w związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA nr. RPPK.01.04.01-18-0497/16-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

 

Załączniki:

undefined Zapytanie ofertowe Makarony Polskie nr nr 04/RPOWP/2018 (PDF)

Załączniki do zapytania:

undefined Zał. nr 1 – Formularz oferty (WORD)

undefined Zał. nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków (WORD)

undefined Zał. nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań (WORD)

undefined Zał. nr 4 – Wykaz doświadczenia (WORD)

undefined Zał. nr 5 – Schemat – rysunek techniczny podestu (PDF)

        Zał. nr 5 – Schemat – rysunek techniczny podestu.dwg (JPG)

undefined Zał. nr 6 – Wzór umowy (PDF)

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl