Aktualności

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 1/1.4.POPW/2019

 

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu ofertowym w zakresie przeprowadzenia audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowania strategii wzorniczej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I.

 

Załączniki:

undefinedZapytanie ofertowe Makarony Polskie nr 1/1.4.POPW/2019 (PDF)

 

Załączniki do zapytania:

undefined Zał. nr 1-3 – Formularz oferty, Oświadczenie o spełnianiu warunków, Oświadczenie o braku powiązań (WORD)

undefined Zał. nr 4 – Wzór umowy warunkowej (PDF)

undefined Zał. nr 5 – Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (PDF)

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl