Aktualności

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 1/RPOWP/2018

 

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na dostawę, montaż i uruchomienie systemu składowania i dozowania surowców i dodatków suchych, w związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA nr RPPK.01.04.01-18-0497/16-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

 

Zapytanie ofertowe:

undefinedZapytanie ofertowe Makarony Polskie SA (PDF)

 

Załączniki do Zapytania ofertowego:

undefined Zał. nr 1 - Formularz oferty (WORD)

undefinedZał. nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków (WORD)

undefinedZał. nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań (WORD)

undefinedZał. nr 4 - Wykaz doświadczenia (WORD)

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl