Aktualności

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 12/RPOWP/2018

 

Informujemy, iż w związku ze zidentyfikowaną omyłką pisarską w treści załącznika nr 4 - Wykaz doświadczenia wprowadza się następującą zmianę: 
BYŁO: 
Wykaz wykonanych dostaw w okresie od 01.08.2013r. do 30.08.2018 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzech prac elektrycznych o wartości co najmniej 50 000 zł netto (Załącznik nr 4).
JEST:
Wykaz wykonanych dostaw w okresie od 01.08.2013r. do 30.08.2018 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzech instalacji ciepła technologicznego o wartości co najmniej 50 000 zł netto każda (Załącznik nr 4).

POPRAWNY ZAŁĄCZNIK ZOSTAŁ UMIESZCZONY W ZAŁĄCZNIKACH.

 

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na wykonanie instalacji ciepła technologicznego linii w ramach realizacji Zadania 1 Zakup linii do produkcji makaronu wysokobiałkowego walcowanego – cz. I. w związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA nr. RPPK.01.04.01-18-0497/16-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

 

Załączniki:

undefinedZapytanie ofertowe Makarony Polskie nr 12/RPOWP/2018 (PDF)

 

Załączniki do zapytania:

undefined Zał. nr 1 – Formularz oferty (WORD)

undefined Zał. nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków (WORD)

undefined Zał. nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań (WORD)

undefined Zał. nr 4 – Wykaz doświadczenia (WORD)

undefined Zał. nr 5 – Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (WORD)

Znalezione obrazy dla zapytania zip ikonkaZałącznki – Instalacja ciepła technologicznego(ZIP)

 

 

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

undefinedPytanie do zapytania ofertowego nr 12 (PDF)

undefinedOdp. na pyt. Makarony-rozbudowa_WENTYLACJA PW 09-2018 rys-3 (PDF)

undefinedOdp. na pyt. Makarony-rozbudowa_WENTYLACJA PW 09-2018 rys-2 (PDF)

 

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl