Aktualności

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 19/RPOWP/2018

 

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na dostawę i montaż stalowego podestu pod wagę wielogłowicową z balustradami i schodami, w związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA nr. RPPK.01.04.01-18-0497/16-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

 

Załączniki:

undefinedZapytanie ofertowe Makarony Polskie nr 19/RPOWP/2018 (PDF)

 

Załączniki do zapytania:

undefined Zał. nr 1 – Formularz oferty (WORD)

undefined Zał. nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków (WORD)

undefined Zał. nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań (WORD)

undefined Zał. nr 4 – Wykaz doświadczenia (WORD)

undefined Zał. nr 5 – Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (WORD)

undefined Zał. nr 6 - Wzór umowy (PDF)

Znalezione obrazy dla zapytania zip ikonkaZał. nr 7 – Schemat, rysunki pomocnicze (ZIP)

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl