Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 06/2018

 

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na wynajem i zabudowę stoiska na targach GULFOOD – Dubaj w dniach 17-21 lutego 2019 r. o powierzchni 15 m2.

 

Załączniki:

undefinedZapytanie ofertowe nr 06/2018 (PDF)

 

Załączniki do zapytania:

undefined Zał. nr 1 – Wzór oświadczenia o zdolności do wykonania zamówienia (PDF)

undefined Zał. nr 2 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczania (PDF)

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl