Aktualności

Zapytanie ofertowe - UNIEWAŻNIONO

UNIEWAŻNIONO

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu ofertowym w zakresie przeprowadzenia audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowania strategii wzorniczej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I.

Treść zapytania:

undefined Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 1/1.4.POPW/2016 (PDF)

Załączniki do zapytania ofertowego 1.4 POPW

undefinedZałączniki do zapytania ofertowego 1.4 POPW (PDF)


Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl