Aktualności

Zenon Daniłowski na Europejskim Forum Gospodarczym

W dniach 20 - 22 kwietnia 2015 roku w Katowicach odbył się VII Europejski Kongres Gospodarczy. EEC - European Economic Congres, to najważniejsze spotkanie elit gospodarczych w Europie Środkowej. W Kongresie wzięło udział: 7500 uczestników, 700 panelistów, którzy dyskutowali w 110 debatach oraz 550 przedstawicieli mediów.

W swoim głównym nurcie Kongres, zorganizowany w tym roku w nowo otwartym, imponującym Międzynarodowym Centrum Kongresowym, koncentrował się na sprawach, które mają kluczowe znaczenie dla przyszłości Polski i Europy. Są nimi: konieczność ożywienia inwestycji, wejście Polskich firm na rynki globalne, ale przede wszystkim nadanie polskiej gospodarce innowacyjnego wymiaru.

Jednym z uczestników panelu „Przedsiębiorczość. Małe i średnie – silne i niezastąpione” był Prezes spółki Makarony Polskie SA Zenon Daniłowski. W swej wypowiedzi podkreślił dynamiczny rozwój polskiego eksportu. Zaznaczył, że firmy muszą odważnie podchodzić do eksportu, mając do wyboru: być  tańszym, lepszym czy innowacyjnym. Ekonomia mówi, że pieniądz będzie poszukiwał najlepszego produktu. Podkreślił, że 10 programów wspartych dotacjami pomogło w przebudowaniu firmy Makarony Polskie. Jak widać z perspektywy czasu małe i średnie przedsiębiorstwa, które przeszły przez fazę modernizacji, to już nie są te same firmy. Prezes Daniłowski zwrócił także uwagę na zbyt długie procesy rozpatrywania złożonych projektów.

Uczestnicy panelu podkreślali, że głównie dzięki małej i średniej przedsiębiorczości polskiej gospodarce udało się w kryzysie nie zejść poniżej 1%  wzrostu  PKB. Unia Europejska winna wspierać małe i  średnie przedsiębiorstwa a Państwo kreować rynek. Przedstawicielka Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu poinformowała o planowanym wsparciu finansowym w nowej perspektywie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zgłoszono postulat przyjęty przez wszystkich z zadowoleniem, aby Rząd nie przeszkadzał małym i średnim przedsiębiorstwom, zbyt częstymi zmianami regulacji.

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl