Aktualności

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 września 2020 roku

 

Zarząd Makarony Polskie Spółka Akcyjna zwołuje na dzień 24 września 2020 roku na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy ulicy Podkarpackiej 15a Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ).

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl