Biuro prasowe

Makarony Polskie na Forum Rynku Spożywczego i Handlu


Marcin Zieliński, dyrektor ds. rozwoju Makarony Polskie mówił podczas FRSiH m.in. o tym dlaczego sprzedaż makaronów w czasie pandemii nie spadła oraz o planach rozowju grupy. 

 

DEBATA - VIDEO

 

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl