Biuro prasowe

Prezes Spółki Makarony Polskie SA w roli prelegenta podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego

 

Wystąpienie Prezesa Zarządu w trakcie XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl