Biuro prasowe

Prezes Zenon Daniłowski w odniesieniu do obecnej sytuacji na rynku spożywczym. Wywiad z Polskiego Radia.


Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl