Biuro prasowe

Reportaż z wizyty wraz z TVP Rzeszów w Domu Dziecka w Żyznowie w dniu 14 kwietnia 2014 roku

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl