Biuro prasowe

Wywiad z Prezesem Zarządu Zenonem Daniłowskim podczas Europejskiego Forum Gospodarczego w Katowicach

Wywiad dostępny na stronie: www.portalspozywczy.pl 

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl