O firmie

Najwyższe standardy jakości

Zaufanie konsumentów zobowiązuje, dlatego spółka Makarony Polskie SA nieustannie modernizuje swoje zakłady, posiada nowoczesne linie produkcyjne oraz rozbudowany system kontroli procesu produkcji i stale inwestuje w pozyskiwanie oraz wdrażanie nowoczesnych technologii.

Każdy proces produkcyjny odbywający się w zakładach Grupy Makarony Polskie, jest ściśle nadzorowany przez zakładowe Zespoły Kontroli Jakości, które dbają o zgodność produktów z wymaganiami norm żywnościowych i wysokimi standardami jakościowymi firmy.

Spółki Makarony Polskie SA i Stoczek Natura Sp. z o.o. wdrożyły i certyfikowały system jakości spełniający wymagania międzynarodowych norm IFS (International Food Standard) oraz BRC (British Retail Consortium) w celu spełnienia wymogów prawnych w zakresie bezpieczeństwa środków spożywczych.

Systematycznie rozwijamy współpracę z instytucjami naukowymi, laboratoriami badawczymi, dostawcami surowców, maszyn i opakowań.

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl