O firmie

Działania społeczne

Spółka Makarony Polskie SA stara się być obecna w życiu środowisk lokalnych.

Aktywnie wspieramy działania i inicjatywy w zakresie działalności charytatywnej, jak również działania i inicjatywy na rzecz rozwoju kultury, edukacji oraz sportu.


Nasze akcje: 

Współpraca ze szkołami i uczelniami wyższymi

Spółki Grupy utrzymują długofalowe relacje ze środowiskiem akademickim, czego przykładem jest np. współpraca spółki Makarony Polskie SA z Uniwersytetem Rzeszowskim w zakresie działań B&R oraz z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, a także współpraca spółki Stoczek Natura Sp. z o.o. z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

 

Działalność charytatywna

Grupa od wielu lat prowadzi różnego rodzaju działania charytatywne na szczeblu lokalnym i krajowym udzielając wsparcia zarówno bezpośrednio potrzebującym dzieciom (akcje świąteczne i mikołajkowe, wsparcie wypoczynku wakacyjnego), jak i instytucjom typu hospicja, ośrodki pomocy społecznej, fundacje, związki harcerstwa oraz szkoły.

W 2020 roku Grupa Makarony Polskie włączyła się w akcję #GotowiDoPomocy organizowaną przez Legię Warszawa SA, mającą na celu wsparcie produktowe w zakresie przygotowania posiłków dla seniorów na terenie Warszawy w dobie COVID-19. Grupa przekazała ok. 1 tonę makaronów oraz ok. 300kg przetworów warzywnych pod marką Tenczynek.

Grupa udzieliła wsparcia produktowego akcji „Przedświąteczna pomoc Polakom na Wschodzie” organizowaną przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” i Firmę KB Folie Polska (laureata konkursu „Teraz Polska”), we współpracy z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, mającą na celu zbiórkę darów dla polskich rodzin, w szczególności produktów spożywczych, witaminowych, artykułów sanitarnych, chemii gospodarczej, materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych.

Grupa Makarony Polskie współpracowała również z nnymi organizacjami m.in. z Zakonem Maltańskim (w zakresie organzacji VI edycji Opłatka Maltańskiego Rzeszów 2020), czy Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta. 

Spółki Grupy od wielu lat włączają się również aktywnie w różne inicjatywy Rzeszowskiego Hospicjum dla Dzieci np. akcje mikołajkowe, paczki z okazji dnia dziecka dla podopiecznych hospicjum i ich rodzeństwa.

 

Mecenat i sponsoring kultury i sportu

Grupa Makarony Polskie obejmuje swym mecenatem przedsięwzięcia kulturalne oraz sportowe, zarówno o charakterze ogólnopolskim, jak i lokalnym.

 

W roku 2020 kapituła konkursowa X edycji konkursu Lider Regionu przyznała spółce Makarony Polskie SA tytuł Ambasadora Regionu Podkarpacia. Konkurs organizowany jest cyklicznie przez Gazetę Codzienną Nowicy. Statuetkami Lider Regionu, nagradzane są firmy, instytucje i samorządy, które wniosły szczególny wkład w rozwój regionu Podkarpacia, jako wyraz uznania i podziękowania za zaangażowanie w pracy na rzecz podkarpackiej społeczności oraz potwierdzenie najwyższej jakości wytwarzanych dóbr i świadczonych usług.


W 2020 roku Grupa włączyła się m.in. w takie inicjatywy jak:

Sponsoring Gali MMA Rzeszów Carpathian Warriors VIII Polska vs. Francja organizowanej w lutym 2020 roku w Rzeszowie, obejmującej walki w trzech formułach: MMA, K1 oraz Boks, miał na celu zarówno wspieranie młodych talentów sportowych, jak również promowanie zdrowego stylu życia.

Sponsoring XVI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Carpathia Festival”. Wydarzenia o światowym zasięgu, odbywającego się corocznie w Rzeszowie. Festiwal wypromował wiele z obecnych gwiazd sceny wokalnej i cieszy się niesłabnącą popularnością. Organizatorami wydarzenia jest Urząd Miasta Rzeszowa, Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie oraz Estrada Rzeszowska. Główną nagrodą dla zwycięzcy jest dofinansowanie wydania płyty lub kosztów organizacji trasy koncertowej, zaproszenie do koncertu w kolejnej edycji Festiwalu oraz pamiątkowa statuetka.

Sponsoring Dnia Matki i Dziecka na rzeszowskim rynku organizowanego przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Sponsoring seminarium-koncertu "Bezpieczne Miasto" organizowanego przez Biuro Organizacyjne „Zespół” przy współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Celem wydarzenia była edukacja społeczności lokalnej w zakresie ochrony przed cyberprzestępczością oraz dbania o bezpieczeństwo w sieci internetowej. Integralną częścią wydarzenia była również część kulturalna obejmująca koncert Krzysztofa Daukszewicza.

Stały sponsoring sportowej działalności Mistrzyni Świata w formach taiji Anny Kubiak przez spółkę Makarony Polskie SA. Oprócz zawodów krajowych, jako członkini Kadry Polski reprezentuje nasz kraj na różnych zawodach międzynarodowych, w tym Mistrzostwach Europy i Świata.

Stały sponsoring drużyny siatkówki plażowej Chiniewicz/Jaroszczak Beach Volleyball Team, która  sezon 2020 zakończyła na 9 miejscu w Polsce.

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl