O firmie

Działania społeczne

Spółka Makarony Polskie SA stara się być obecna w życiu środowisk lokalnych.

Aktywnie wspieramy działania i inicjatywy w zakresie działalności charytatywnej, jak również działania i inicjatywy na rzecz rozwoju kultury, edukacji oraz sportu.


Nasze akcje: 

Współpraca ze szkołami i uczelniami wyższymi

Spółki Grupy utrzymują długofalowe relacje ze środowiskiem akademickim, czego przykładem jest np. współpraca spółki Makarony Polskie SA z Uniwersytetem Rzeszowskim w zakresie działań B&R oraz z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, a także współpraca spółki Stoczek Natura Sp. z o.o. z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

Spółka Makarony Polskie SA włączyła się w organizację Ogólnopolskiej Konferencji Naukowe j „Non-conventional Yeasts: from Basic Resarch to Application” organizowanej w dniach 15-18 maja 2018 roku w Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej w Rzeszowie.

Zakres tematyczny konferencji poruszał zagadnienia dotyczące szeroko pojętej biotechnologii, technologii żywności oraz wpływu środowiska i różnych czynników na zdrowie i funkcjonowanie organizmu ludzkiego właściwie.

 

Działalność charytatywna

Grupa od wielu lat prowadzi różnego rodzaju działania charytatywne na szczeblu lokalnym i krajowym udzielając wsparcia zarówno bezpośrednio potrzebującym dzieciom (akcje świąteczne i mikołajkowe, wsparcie wypoczynku wakacyjnego), jak i instytucjom typu hospicja (Rzeszowskie Hospicjum dla Dzieci), ośrodki pomocy społecznej (np. Caritas Diecezji Rzeszowskiej), fundacje (np. Fundacja Dziedzictwa Kresowego we Lwowie) i szkoły.

Od kilku lat spółki Grupy włączają się aktywnie w różne inicjatyw Rzeszowskiego Hospicjum dla Dzieci np. akcje mikołajkowe, paczki z okazji dnia dziecka dla podopiecznych hospicjum i ich rodzeństwa. 
 

W 2018 roku Grupa współpracowała z Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta oraz Fundacją Dziedzictwa Kresowego we Lwowie. Spółki Grupy wspierały wypoczynek wakacyjny dzieci organizowany przez Stowarzyszenie „Równać Szanse” oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej.

 

W 2019 roku Grupa po raz kolejny udzieliła wsparcia Fundacji Dziedzictwa Kresowego przy organizacji akcji pn. "Serce dla Rodaka" w ramach, której osoby polskiego pochodzenia we Lwowie, Mościckach, Krzemieńcu oraz Żółkwi, starsze i często samotne, otrzymały przed świętami Bożego Narodzenia paczki. 

 

Mecenat i sponsoring kultury i sportu

Grupa Makarony Polskie obejmuje swym mecenatem przedsięwzięcia kulturalne oraz sportowe, zarówno o charakterze ogólnopolskim, jak i lokalnym.


W 2018 roku Grupa włączyła się m.in. w takie inicjatywy jak:

 

Sponsoring „XXVI Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK” organizowanych w Rzeszowie w kwietniu 2018 roku, w ramach którego spółki Grupy Makarony Polskie ufundowały nagrody dla uczestników i laureatów Mistrzostw.


Sponsoring Dnia Matki i Dziecka na rzeszowskim rynku organizowanego przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej.


Sponsoring XXV Rzeszowskich Juwenaliów będących największym studenckim projektem na Podkarpaciu, zorganizowanym przez trzy rzeszowskie uczelnie tj. Politechnika Rzeszowska, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania oraz Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, nagrodzonym prestiżową statuetką ProJuventus w latach 2014 i 2018 w kategorii „Najlepsze Juwenalia w Polsce”.

Stały sponsoring sportowej działalności Wicemistrzyni Świata w formach taiji Anny Kubiak przez spółkę Makarony Polskie SA. W 2018 roku sponsoring dotyczył wyjazdów zawodniczki na III Mistrzostwach Świata Taijiquan, a także udziału Wicemistrzyni Świata w licznych szkolenia podnoszących jej umiejętności.


Sponsoring drużyny siatkówki plażowej Martin Chiniewicz – Michał Korycki w sezonie 2018. W 2018 roku drużyna czterokrotnie stawała na podium zawodów z cyklu eliminacji Mistrzostw Polski, w tym wygrała zawody w Rybniku, które odbyły się lipcu 2018 roku. Największym osiągnięciem drużyny siatkówki plażowej Chiniewicz-Korycki w sezonie 2018 było zajęcie 5.miejsca w Pucharze Świata w węgierskim Siofo.

 

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl