O firmie

Wytwórnia makaronu w Rzeszowie powstała w ramach przedsiębiorstwa państwowego PZZ Rzeszów na początku lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku.

W 1998 roku większościowy pakiet PZZ Rzeszów SA nabyła Agro-Technika SA z siedzibą w Ząbkach. W wyniku dokonanych przekształceń w tym samym roku wytwórnia makaronu została wydzielona z PZZ Rzeszów SA i stała się bezpośrednio częścią Agro-Techniki SA jako Oddział Małopolska.

Makarony Polskie Sp. z o.o. zostały utworzone przez spółkę Agro-Technika SA celem przejęcia działalności rzeszowskiej wytwórni makaronów funkcjonującej wcześniej jako Oddział Małopolska Agro-Techniki SA.

W dniu 16 kwietnia 2002 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował Makarony Polskie Sp. z o.o. w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000107212.

Od dnia 8 października 2002 roku cała działalność operacyjna prowadzona przez Oddział Małopolska została przejęta przez Makarony Polskie Sp. z o.o.

W dniu 10 maja 2004 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło Uchwałę w sprawie przekształcenia Makarony Polskie Sp. z o.o. w spółkę akcyjną.

W dniu 5 lipca 2004 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował Makarony Polskie Spółka Akcyjna w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000212001.

Pod koniec lipca 2004 roku Makarony Polskie SA przejęła innego producenta makaronu - spółkę cywilną Elpast z Płocka. Fuzja ta umożliwiła dalsze umocnienie pozycji spółki na rynku producentów makaronów.

Rok 2007 był rokiem debiutu giełdowego spółki Makarony Polskie SA - od kwietnia 2007 roku akcje Spółki notowane są na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Od czerwca 2007 roku w skład Grupy Makarony Polskie wchodzi spółka Stoczek Natura Sp. z o.o. (do 2012 roku funkcjonująca pod nazwą Stoczek Sp. z o.o.) - producent przetworów warzywno-mięsnych (dania gotowe, pasztety, smalce), warzywnych (sałatki, marynaty) oraz owocowych (dżemy, powidła) - oferująca swoje produkty pod markami Stoczek, Tenczynek, Męska Rzecz i So Food.

We wrześniu 2007 roku w skład Grupy Makarony Polskie weszła spółka Abak Sp. z o.o. z Częstochowy, producent makaronów walcowanych, tzw. zapałki wykorzystywanej popularnie jako dodatek do zup. W maju 2008 roku spółka Abak Sp. z o.o. została inkorporowana do spółki Makarony Polskie SA i obecnie funkcjonuje jako Zakład Produkcyjny w Częstochowie.

We wrześniu 2015 roku Zarząd spółki Makarony Polskie SA utworzył spółkę zależną pod firmą MP Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Stoczku Łukowskim, w której spółka Makarony Polskie SA objęła 100% udziałów. 

Utworzenie spółki MP Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Stoczku Łukowskim wpisuje się w strategię Makarony Polskie SA polegającą na dążeniu do stałej poprawy rentowności i efektywności funkcjonowania Grupy.

MP Trade Sp. z o.o. rozwija handel na własny rachunek towarami obcymi polskich i zagranicznych producentów. Działalność spółki koncentruje się na sprzedaży pod marką własną Novelle produktów kupowanych od zewnętrznych dostawców oraz na udzielaniu licencji na markę Novelle spółce Makrony Polskie SA w zakresie produkcji makaronu warzywnego oraz innych towarów produkowanych w ramach Grupy Makarony Polskie. Przyjęty przez spółkę model biznesowy kreuje jej wartość poprzez wzrost wartości marki, a produkcja jest kontraktowana na zewnątrz.

Od stycznia 2022 roku w skład Grupy Makarony Polskie wchodzi spółka PPH SAS Andrzej Świderski Sp. z o.o. – producent szerokiej gamy makaronów walcowanych (w tym „gniazd”) oraz makaronów tłoczonych. Akwizycja umocni pozycję spółki Makarony Polskie SA jako jednego z czołowych producentów makaronu na rynku polskim i europejskim.

W dniu 26 czerwca 2023 roku spółka SAS Sp. z o.o. została włączona do spółki Makarony Polskie SA. 

Spółka Makarony Polskie SA realizuje strategię organicznego wzrostu, nie wyklucza ona jednak korzystania z szans na przejęcia, jeśli pojawiają się one na rynku. Akwizycje to dodatkowy impuls rozwojowy Grupy.

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl