O firmie

„Światowy Rynek makaronu w 2020 roku będzie wart ponad 86 mld dolarów. Średni wskaźnik rocznego wzrostu (CARG) ma wynosić 5%, a największym rynkiem zbytu dla makaronów pozostanie niezmiennie rejon Azji i Pacyfiku” (Źródło: Portal Spożywczy za technavio.com „Global Pasta and Noodles market 2016-2020”)

Grupa Makarony Polskie działa na rynku krajowym (obejmującym handel tradycyjny, handel nowoczesny oraz B2B i instytucje) oraz na rynkach zagranicznych. 

Produkty Grupy Makarony Polskie cieszą się wśród zagranicznych odbiorców dobrą opinią. Są synonimem produktów zdrowych, pochodzących z ekologicznie czystych obszarów Polski i smacznych, stąd ich rosnąca popularność na rynkach zagranicznych. Spółki Grupy w najbliższych latach skupią się głownie na pozyskaniu i obsłudze klientów z rynków europejskich oraz afrykańskich.

Kierunki rozwoju eksportu Grupy

W perspektywie najbliższych lat na znaczeniu będzie zyskiwał sektor e-commerce, jako pełnoprawny kanał sprzedaży. Grupa planuje wielopoziomowe wejście w ten perspektywiczny sektor, m.in. poprzez obecność na platformach handlowych swoich kontrahentów oraz wzmocnioną aktywność w mediach społecznościowych, także w kontekście prosprzedażowym.

Obecnie na rynku obserwowana jest przewaga rozwoju sektora usług nad handlem towarami, co w przyszłości może mieć przełożenie na mniejszą dynamikę rozwoju kategorii spożywczych, w których Grupa funkcjonuje w segmentach „business to consumer” (B2C). Z tego też względu Grupa dostrzega potencjał własny w sektorze „business to business” (B2B), zwłaszcza w kategorii produktów dla gastronomii. W swojej polityce dystrybucyjnej B2C Grupa koncentrować się będzie na klientach mających największy potencjał obrotowy w kategoriach spożywczych reprezentowanych przez Grupę jako producenta żywności szybkiej i wygodnej, m.in. na międzynarodowych sieciach convenience, w średnim i małym formacie oraz na sieciach lokalnych zrzeszonych wokół tzw. „megadystrybutorów”.

Grupa aktywnie poszukuje nowych perspektywicznych obszarów funkcjonowania – przejawem tych działań jest np. umowa konsorcjum zawarta przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. Konsorcjum rozwijać będzie innowacyjne technologie produkcji suszu z owoców, warzyw i grzybów, przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl