O firmie

Wybierz Projekt UE


Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA

 

 

Tytuł projektu: Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2017 r. – 30 kwietnia 2019 r.

Opis projektu: Projekt obejmuje rozbudowę parku maszynowego o nowoczesne maszyny i urządzenia produkcyjne, umożliwiające organizację indywidualnych warunków produkcji niezbędnych dla wytworzenia makaronu o innowacyjnym składzie. Inwestycja zostanie zrealizowana w zakładzie produkcyjnym przedsiębiorstwa Makarony Polskie SA zlokalizowanym w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 15a. Wdrażany produkt jest wynikiem prowadzonych przez przedsiębiorstwo (we współpracy z jednostką badawczo-rozwojową) w ciągu ostatniego półrocza prac b+r.

Cel projektu: Ekspansja spółki Makarony Polskie SA na rynek żywności funkcjonalnej poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w postaci nowego asortymentu makaronowego, charakteryzującego się szczególnymi właściwościami żywieniowymi, które odpowiadają na potrzeby rosnącej liczby konsumentów.

Planowane efekty: wzbogacenie infrastruktury przedsiębiorstwa o środki trwałe w postaci nowoczesnej linii produkcyjnej oraz wdrożenie na rynek innowacyjnego w skali Europy produktu w postaci nowego asortymentu makaronu o wysokich walorach żywieniowych, do wytworzenia którego zaangażowano zarówno myśl technologiczną, jak i wiedzę żywieniową, będącego zupełną nowością w portfolio produktowym firmy.

Wartość projektu: 12 300 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 5 500 000,00 PLN

Projekt „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA” (umowa o dofinansowanie nr RPPK.01.04.01-18-0497/16-00), realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl