Kontakt

 

Zespół Marketingu

 

Beata Własny
Kierownik Zespołu Marketingu 
tel. (+48 22) 460 24 35
fax (+48 22) 460 24 01

b.wlasny@makarony.pl

 

Aneta Bukwa
Starszy Specjalista ds. Marketingu i Opakowań
tel. (+48 22) 460 24 15
fax (+48 22) 460 24 01

a.bukwa@makarony.pl

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl