Kontakt

 

Zespół Eksportu

 

Jerzy Krzyżowski
Dyrektor ds. Kluczowych Projektów
tel. (+48 22) 460 24 14
fax (+48 22) 460 24 01
 

 

Liliya Chebotaryova
KAM ds. eksportu
tel. (+48 17) 875 30 16
fax (+48 17) 875 30 20
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl