Kontakt

 

Zespół Zakupów

 

Tomasz Krzyżanowski
Kierownik Zespołu Zakupów
tel. (+48 22) 460 24 32
fax (+48 22) 460 24 01

t.krzyzanowski@makarony.pl

 

 

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl