Kontakt

 

Zakłady Produkcyjne 
 

Marcin Furman
Kierownik Zakładu Produkcyjnego w Rzeszowie
tel. (+48 17) 875 30 10
fax (+48 17) 875 30 20

m.furman@makarony.pl

 

Marcin Grzana
Kierownik Zakładu Produkcyjnego w Częstochowie 
tel. (+48 34) 360 97 40
fax (+48 34) 360 97 44

m.grzana@makarony.pl

 

Krzysztof Kempczyński
Kierownik Zakładu Produkcyjnego w Korpelach
tel. (+48 89) 623 12 56
fax (+48 89) 624 13 01

k.kempczynski@makarony.pl

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl