Kontakt

 

Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju

 

Marcin Zieliński
Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju
tel. (+48 22) 460 24 08
fax (+48 22) 460 24 01

m.zielinski@makarony.pl

 

Dyrektor zarządzający obszarem sprzedaży (kanały handlu nowoczesnego, tradycyjnego i eksportu, marketing i trademarketing) i finansów.

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl