Kontakt

 

Zarząd


Zenon Daniłowski
Prezes Zarządu
tel. (+48 22) 460 24 50

zarzad@makarony.pl

 

Biuro Zarządu


Beata Majewska-Karp 
Dyrektor Biura Zarządu - Prokurent
tel. (+48 17) 875 30 10 
fax (+48 17) 875 30 20 

b.majewska@makarony.pl 


Dyrektor zarządzający obszarem administracji,
HR i IT.

 

 

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl