Kontakt

 

Zespół Handlu Nowoczesnego    

 

Katarzyna Siejko 
Dyrektor ds. Handlu Nowoczesnego
tel. (+48 22) 460 24 05
fax (+48 22) 460 24 01

k.siejko@makarony.pl

 

Agnieszka Bruszewska  
Kierownik ds. Kluczowych Klientów
tel. (+48 22) 460 24 23 

fax (+48 22) 460 24 01
a.bruszewska@makarony.pl

 
Agnieszka Mierzejewska
Starszy Kierownik ds. Kluczowych Klientów
tel. (+48 89) 623 12 56 

fax (+48 89) 624 13 01
a.mierzejewska@makarony.pl
 
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl