Kontakt

 

Zespół Handlu Tradycyjnego
 

Mariusz Jaworski
Dyrektor Sprzedaży ds. HT
tel. kom. 516 077 070
m.jaworski@makarony.pl
 
 
 

Menadżerowie Makroregionów:
 

Makroregion PNW
Sławomir Szczesnowski 
Koordynator Sprzedaży 
tel. kom. 502 436 871
 
Makroregion PDW
Tomasz Banasz
Menadżer Makroregionu PDW
tel. kom. 501 798 669
 
Makroregion PNZ
Zenon Jałoszyński 
Menadżer Makroregionu PNZ
tel. kom. 509 669 004 
 
 

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl