Kontakt

 

Dyrektor Spółki

 

Artur Woźniak 
Dyrektor Spółki
tel. (+48 17) 857 05 62
tel. (+48 22) 460 24 02

a.wozniak@makarony.pl

 

Dyrektor zarządzający obszarem operacyjnym (produkcja, zakupy, realizacja zamówień, R&D, jakość, infrastruktura i inwestycje) i klientów strategicznych.

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl