Kontakt

 

Zespół Realizacji Zamówień 

 

Jakub Pękala 
Kierownik Zespołu Realizacji Zamówień 
tel. (+48 17) 875 30 27
fax (+48 17) 875 30 11

j.pekala@makarony.pl

 

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl