Kontakt

 

Zespół Infrastruktury i Inwestycji

 

Witold Żarek
Dyrektor Infrastruktury i Inwestycji
tel. (+48 17) 875 30 25
fax (+48 17) 875 30 20

w.zarek@makarony.pl

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl